Stuti Mantra

Stuti Mantra's

Posted by Sanatan on

गणेश जी - ॐ गं गणपतये नम: श्री राम - जय श्री राम सीता जी =उद्भव स्थिति संहारकारिणीं हारिणीम्। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामबल्लभाम्॥ हनुमान जी =श्री हनुमते रामदूताय नमः शिव जी-  ॐ नमः शिवाय श्री पार्वती -  नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नम:। नन्दी जी =नन्दीस्वराय नमो नमः कार्तिकेय जी - नम: प्रकृत्यै भद्रायै नियता:प्रणता:स्म ताम् ॥ श्री  सरस्वती = ॐ ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नम: श्री विष्णु – ॐ  नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्री लक्ष्मी  - ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ श्री राधा - श्री राधिकाये नमः श्रीकृष्ण - श्री कृष्ण शरणम ममः...

Read more →